Rüyada affetmek görmek ne anlama gelir

Rüyada affetmek görmenin anlamı.

1. Rüyada affetmek görmek

Rüyada affetmek iyi bir şeydir.

Bir suçluyu affettiğini görmek

Bir kimsenin rüyasında bir suçluyu affettiğini görmesi; Allah'ın affını celbeden bir iş işleyeceğine, bir başka yoruma göre, suçlunun suçunu affetmek; ecir ve mükâfata nail olacağına yorumlanır.

Bazı tabircilere göre: Rüyanızda size kötülük yapan bir kimseyi affederek onunla barıştığınızı görmeniz; size karşı işlenen bir hatadan dolayı zarara gireceğinize; fakat buna sebep olan kişinin maddi durumunun müsait olmaması nedeniyle o kimseden bir şey talep etmeyeceğinize ve böylece bir büyüklük göstereceğinize delalet eder.

Seyyid Süleyman: Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini kazanacak amel işler. Sevaba nail olur.

Kendi kusurunun affedildiğini görmek

Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir.

Allah (C.C) ve onun Resulü tarafından affedildiğinizi görmek

Rüyada Allahu Teâlâ ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akıbete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tövbe ederek hidayete erişeceğine işarettir.

Rüyada kusuru affedilen birini görmek

Rüyada kusuru affedilen kimsenin, ömrü uzun olur, şöhretli olur ve korunur.

 

2. Rüyada affetmek görmek

Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek, yüce Allahın mağfiretine nail olacak bir amele işaret eder.

Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir.

Rüyada Allahu Teâlâ ve Onun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akibete işaret eder. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişeceğine işarettir.

Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına işaret eder.

Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına işaret eder.

Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, rüya sahibinin Cenâb-ı Haktan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna işaret eder.

Cezaya müstehak olan günahkâr bir kişinin rüyada Rabbi Teâlâ tarafından isyan ve hatalarının bağışlandığını görmesi: (Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanı r. (Enfal, 38) mealindeki âyet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna işaret eder.

Rüya tabirleri sözlüğü
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Benzer aramalar