Rüyada ağız görmek ne anlama gelir

Rüyada ağız görmenin anlamı.

1. Rüyada ağız görmek

İşlerin başlangıcı ve sonucuna işaret eder. Ağız her işin başlangıcı ve anahtarı, geçinin ana yolu ve kuvvetin kaynağı şeklinde yorumlanır. Ağızdan söz çıkması iyilik ve kötülükten sarf edilen söze, ağza giren şey kişinin rızkına, ağzın kapanması ya da kilitlenmesi hidayetten sonra dalalete, ağzın yok olması ölüme, hastanın ağzının büyük ve güzel görünmesi sağlık ve afiyete delalet eder.

Ağız bazen hamile kadının doğum yapıp kurtulmasına delalet eder. Ağız kenarı görmek bir şeyden kaçmaya ve kurtulmayla, karşılaşabileceğiniz tehlikelerden kaçarak kurtulacağınıza tabir edilir. Ağzının koktuğunu gören kötü söz söyler. Birinin ağzının koktuğunu görmek çirkin ve yaramaz söz söylemeye işaret eder, görüldüğü gibi ağız kokusu genel tabiriyle sıkıntı ve cefadır.

Ağzın kapalı olduğunu görmek, ağzı bozuk olan bir kimse demektir. Biçimli ve güzel ağız, iyi haberdir. Çirkin ağız ise tatsız, sıkıntı veren haberdir.

Ağzına ilaçlı bir şey koyduğunu görmek, dinde iyi yolda olduğuna; yiyecek bir şey koyduğunu görmek, iyi yolda olduğuna; tiksindirici bir şey yediğini görmek kedere ve tatlı bir şeyi ağzına koyduğunu görmek, güzel rızklara kavuşacağına; ağzına acı bir şey aldığını görmek ise haram mala yorumlanır.

Ibn-i Sirin'e göre : ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı olduğunu görmek beş şekilde yorumlanır: Ölüm, şiddetli hastalık, dilsizlik, sessizlik, kabus.

Rüyasında ağzı eğri olup onu düzeltmek ve yerine getirmek için çeliştiği halde, başaramadığını görmek, hiç iyi değildir. Bu rüya hayra yorulmaz. Ağzını büyümüş görmek çok iyidir. Ağzını küçülmüş görmek, aksine rızkının ve varlığının darlığına işarettir. Ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel sözler söyleyeceğine; fena koktuğunu görmek fena sözler, küfür ve kinci sözler söyleyeceğine işarettir.

Ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, musibet ve zarara; ağzından bir şeyler çıktığını görmek, eğer çıkan şey iyi ise, iyi söze; eğer fena bir şey ise, küfre, sövüp saymaya; ağzının üzerine mühür vurulduğunu görmek, eğer mühürleyeni bilmezse, rüya sahibi için boşboğazlık kabilinden sözler söylememesine, eğer kimin mühür vurduğunu biliyorsa, o adama karşı ileri geri lakırdı (söz) söylememesine, aksi takdirde ondan bir fenalık göreceğine delalet eder.

Cafer'i Sadık'a göre : rüyada ağız görmek yedi şekilde yorumlanır: Yol, hane, bilgi hazinesi, işinde kolaylık, çarsı, kapıcı, devlet büyüğü. Ağzında gem olduğunu görmek, oruç ile yorumlanır. Bu tabir rüya sahibinin dindar olmasına göredir. Ama kötü bir kişi ise bu bir ihtardır.

Ibni Kesir'e göre : rüyada ağız görmek, bilimin eşiği, vaiz ve zikir yeri veya küfür ve isyanın da çıkacağı yer olarak tabir edilir. Ağızdan berrak bir su çıktığını görmek, eğer iyi bir insan ise, onun bilgisinden halkın faydalanacağına, eğer değilse, güzel sözlerle herkesin saygısını kazanacağına; ağzından kan ve irin aktığını görmek, dili ve sözleriyle herkesi incitip kıracağına; ağzından çıkan sözlerle günah kazanacağına; ağzından şerbet veya süt aktığını görmek, zikir ve ibadetle meşgul olacağına; tatlı dili ile herkesi memnun edeceğine; ağzından acı, eksi veya sıcak su aktığını görmek, kötü sözler söyleyip halkı kandırmaya yahut sert ve kinci sözleri ile onları inciteceğine işarettir.

Abdülgani Nablusî'ye göre: Rüyada ağız görmek bütün islerin başlangıcı ve sonu sayılır. Rüyada söylediği her söz, sahibinin hayrına ve şerrine işarettir. Yediği yani ağzına soktuğu şey de onun kısmeti ve rızkıdır. Rüyada ağzından hiç bir söz çıkmadığını veya söylemek istediği halde söyleyemediğini görmek, günahkârlığına; çok konuştuğunu görmek, çalışkanlığına işarettir.

Rüyada ağzının çarpıldığını görmek, söylediği sözlerden dolayı başının derde gireceğine; ağzının yüzünden yok olduğunu görmek, bir felakete uğrayacağına, ağzının yerinin değiştiğini görmek, iyi yolda olmadığına, ağzından tatlı bir şey aktığını görse, hayal ettiği şeyin hakikat olacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de:

Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, o kimsenin ölümüne işaret eder. Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o hastanın selamet ve hayatına işaret eder. Bazen de ağzın yokluğu, meskenin harap olmasına işaret eder.

2. Rüyada ağız görmek

Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tâbir olunur.
Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır.


Nablûsî demiştir ki:
- Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne işaret eder.


İbn-i Sîrîn demiştir ki:
- Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde yorumlanır:
Ölüm,
Şiddetli hastalık,
Ayaklanma, taşkınlık,
Dilsizlik,
Sükût.

Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir şey koymak yine salâha işaret eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir.
Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına işarettir. Ağzın ın küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına işaret eder.

Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek yedi veçhile yorumlanır.
Menzile (küçük merhale),
Meva (yurt, mesken),
İlmin hazinesi,
Müftah-ı umur,
Çarşı,
Kapıcı,
Vezir..

Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya işaret eder.

Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya işaret eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.

Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, bela ve musibete, zarar ve ziyana işaret eder.

Hasta olan biri, rüyada ağzın ın büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selamete işaret eder.

Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına işarettir.

Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine işarettir.