Rüyada ali (r.a.) görmek ne anlama gelir

Rüyada ali (r.a.) görmenin anlamı.

Allah'ın yenilmez Arslan’ı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali'yi rüyada görmek, ulvi makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaate, temiz ve pak kalbe, kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete delâlet eder. Yine o rüya, o beldeden zulüm gibi, karanlık gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin kalkacağına işarettir.

Hazret-i Ali (r.a.)'yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delâlet eder.

İmam-ı Ali'yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına işarettir. Rüyada Allah'ın Arslan’ı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali (r.a.)'i görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. Bir âlimin rüyada İmam-ı Ali (r.a)'yi görmesi, çok ilme, ibadete, vakar ve münazarada kuvvete nail olmasına delâlet eder.

Nablusî (r.a.) demiştir ki: Rüyada dört halifeyi gören kimsenin şehit olarak vefat etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Eğer Hazret-i Ali'yi gören devlet reisi ise, müstahkem bir kaleyi fethedeceğine ve şöhrete erişeceğine alâmettir. Bazı kere de Hazret-i Ali'yi görmek, imamete, hilafete, meşakkatli yolculuğa ye müminler için ganimet ve keramet izhar etmeye işarettir. Yine rüyada Hazret-i Ali (r.a.) efendimizi görmek, ilim, bol rızık, şecaat ve takva ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada İmam-ı Ali'yi yaşlı ve elinde silah ile görmesi, devlet kapısında büyük nimete ve menfaate ve yüce mertebelere erişmeye delâlet eder. Rüyada Hazret-i Ali'nin düşmanla cenk ettiğini görmek, kendi çocuğuna yardımda bulunmaya işarettir.

Rüyada Hazreti Ali'yi görmek çok iyi bir rüya olarak yorumlanır. Onu görmek müjde haberidir. Hz. Ali efendimizi görmek, düşmanlara galip gelmeye, dinde kuvvete ve cömertliğe işaret eder. Hazret-i Ali'yi bilgin bir kişinin rüyasında görmesi, onun çok ilim sahibi bir insan olduğuna, kuvvet ve kudrete delâlet eder' Hükümdar ise, sağlam bir kaleyi fetheder, şöhreti her tarafa yayılır. Hz. Ali (R.A.)'yi otuz yaşını geçmiş bir vaziyette gören kimsenin, isi sağlam olur. Bazen de Hazret-i Ali'yi görmek meşakkatli bir yolculuğa ve mümin için ganimetlere işarettir. Rüyada Hz. Ali (r.a.)'yi gören kimse, ilim, bol rızık, şecaat (cesaret) ve takva sahibi olur. Hz. Ali (r.a)'nin diri olduğunu gören kimseye, halk tarafından haset edilir. Emirleri yerine getirilir ve sünneti Seniyyeyi intiba eder. Bir kimse rüyada, Hz. Ali (r.a.)'yi yaşlı ve silahlı olduğunu görse, rüya sahibi büyük bir rütbeye erişir. Hz. Ali (R.A.)'yi otuz yaşını geçmiş bir vaziyette gören kimsenin, isi sağlam olur. Rüyada Hz. Ali (r.a.)'yi, ellerinin boyalı olduğunu gören kimsenin evladı kendisine yardımda bulunur. Hz. Ali (R.A.)'nin savaştığını gören kimse, evladına yardımda bulunur. Bir kimse rüyada Hz. Ali (r.a.)'nin bir yerde olduğunu görse, orada fitne çıkar.

İyiye yorulur. Düşmanlarınızı bozguna uğratacağınıza, zor bir yolculuğa ve sizi mutlu edecek bir habere işarettir.

Hz. Ali'yi kültürlü birinin görmesi: O'nun karakterinin üstünlüğüne işarettir. Hz. Ali'nin müminlerini secde ederken görmek: O mezhebe başkaları tarafından fitne fücur karıştırılacağına işarettir. Allah'ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali'yi Rüyada görmek, ulüvv-i makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaata, temiz ve pâk kalbe, kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete delâlet eder.. Yine o rüya, o beldeden zulüm gibi, karanlık gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin kalkacağına işarettir. Hazret-i Ali (r.a)’yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delâlet eder. İmam-ı Ali'yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına işarettir.

Seyyid Süleyman: Rüyada Hz. Ali Efendimizi görmek; büyük mevki, itibar, cesaret, kuvvet, konuşma, kabiliyeti, cömertlik ve hayırseverlik gibi güzel manalarla tabir edilir. O'nu güler yüzlü gören bütün bunlara nail olur. Hz. Ali'yi bir mekânda görmek; o mekân ahalisi için adalet ve insafa delalet eder. Orada yaşayanlar zulümden kurtulurlar.

Rüyanızda, Allah'ın Aslanı Hz. Ali’yi görmek, rızkı bol, mertebesi yüksek, eli açık ve korkusuz bir kişiliğe sahip olduğunuzu göstermektedir. Rüyada Hazreti Ali'yi gören kişinin rızkı, bereketi çok olur, ilmi geniş, takva yolunda ilerler, cesareti yüksek olmakla tabir edilir. Hz. Ali’yi görmek, düşmanı korkuttuğunuz manasını taşır. Bu rüyayı ehli görmüşse ilmi artar. Cömert olduğunu gösterir ve Allah tarafından sevilir. Hz. Ali’nin ölmediğini görmek, sizi çekemeyen insanların çok olduğunu göstermektedir. Hz. Ali’yi savaş halindeyken gören kişinin konumu yükselir derecesi artar ve çocuğuna yardım eder. Rüyada Hazret-i Aliyi görmek, güzel habere, ilme ve başarıya yorulur. Hazret-i Ali'yi evinde ve halkı O'na secde ederken görmek, insanların toplumu ilgilendiren çok önemli meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerine işarettir. O ev veya mahalde yaşayan insanlar zulme çare bulurlar ve aydınlığa kavuşurlar. Rüyayı gören ilimle uğraşıyor ise, ilminde kuvvet ve kudrete erişir. O'nu güler yüzlü görenin kendi de en güzel insani değerlerle donanır.

Rüya tabirleri sözlüğü
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z