Rüyada altın görmek ne anlama gelir

Rüyada altın görmenin anlamı.

Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delalet eder. Rüyada altın külçesine rast geldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir. Yine altını külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tabir olunur. Rüyada kişinin kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delalet eder.

Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tabir olunur: 1) Riyaset (liderlik), 2) Hikmet, 3) Günah ve hile, 4) Gam ve keder, 5) Evlat sahibi olma ve kardeş.

Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delalet eder. Elde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tabir olunur.

Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlasa, saf niyete, anlaşmaya ve doğru söze delalet eder.

Rüyada kişinin gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir. Rüyada üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama gelmeye delalet eder.

Rüyada altın bilezik görmek, gelecek olan büyük bir mirasa işarettir. Rüyada beş altın görmek beş vakit namaza; altın ile gümüşü karıştırmak ihanete uğramaya; çocuk sahibi olmaya da yorumlanabilir. Rüyada altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Rüyada altın bulmak zarara uğramaya, gam ve kedere işaret eder.

Rüyada eski sikkeler bulduysanız bu sevinç ve memuriyetin geleceğine delalet eder. Kadının altından mamul ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene delalet eder. Rüyada damgalanmış, işlenmiş bir altını olmak ev alacağınıza, değerli insanlarla tanışacağınıza delalet eder. Böyle beş altın görmek beş vakit namaza da işaret eder. Rüyada altın para görmek kişide bulunan emanete delalet eder. Rüyanızda altın bilezik taktığınızı gördüyseniz eğer elinize geçecek mirasın habercisidir, kadın için ise rüyada bu durum evlenmeye işaret eder.

Bazen de rüyada altın görmek iyi niyete, samimiyete, inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder. Rüyada altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını , iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime işaret eder, hayatınıza bu şekilde girecek kişiler hayatınıza adalet ve huzur getirir. Rüyada altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme, uygun hanıma, hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder. Altından yapılmış eşya güzelliğe, böyle bir kaptan yemek yemek ya da su içmek gam ve kedere delalet eder.

Rüyada altın gerdanlık görmek erkek için önemli memuriyetin, şeref ve itibarın, kadın için izdivacın habercisidir. Başka bir rivayete göre de gerdanlık hacca gitmeye işaret eder. (Ayrıca Bakınız; Gerdanlık,Küpe, Sikke.) Altın küpe kadın için güzelliğe, erkek için müzik vs. dinlemeye delalet eder. Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır.

Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir. Altın paralar ile oynadığını görmek dedikodunun etrafta kol gezdiğinin göstergesidir. Rüyada altınları yığılı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Rüyada bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Rüyada bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum muhakkak duyulacaktır. 

Rüyada altını sarı olmak yerine başka bir renkte gördüyseniz giriştiğiniz tüm işlerde umduğunuzdan fazla başarı elde edeceksiniz. İnsanların takdirini kazanmayı ve zengin olmayı başaracaksınız. Rüyada altın bulduğunu gören kedere ve sıkıntıya uğrar yahut istemediği bir işe girer, yahut da elinden mali gider veya hükümet kapısından bir zarara uğrar. Bir iste ise isinden ayrılır. Rüyada külçe halinde altın görmek, büyük bir kederle yorumlanır. Sikke halinde altın görmek de daha hafif yorum vardır, işlenmiş ve takı haline getirilmiş (bilezik, yüzük, gerdanlık gibi) altın görmek hüzne ve endişeye delalet eder.

Üzeri yazılı sikke halinde (madalyon ve para gibi) altın görmek ne hayra ve ne de şerre yorumlanır. Fakat yorumcuların bir çoğu altın görmeyi hiç bir zaman hayra yormazlar. Rüyada altından yapılmış kap ve benzeri şeyler gören, derde uğrar. Levha halinde veya çubuk seklinde altın gören, şiddetli sıkıntıya düşer. Bir rivayete göre, altın zarar ve hüzündür.

Bir kadının rüyada altın veya altından yapılmış süs eşyası takması hayır ile yorumlanır. Rüyasında altın yediğini gören para biriktirir. Sandıklarda ve bavullarda kapalı olarak altın görmek, mal kazanacağına delalet eder. Bağlı kese veya torbalarda altın görmek de bu şeklide yorumlanır.

Ebu Said El-Vaiz'e göre: rüyada altın görmek iki şekilde iyi değildir: Birincisi Arapça adı zehep olduğu için gitmek manasına benzerliğinden, diğeri rengi sarı olduğu için hastalığa delalet etmesindendir. Bunların yorumu ise hüzün ve kederdir. Hatta evinin altından yapılmış olduğunu görenin evi yanar. Eline altın lira geçtiğini gören ya hükümet tarafından bir zarara uğrar veya elindeki serveti yok olur. Bir rivayete göre de para cezası öder veya hastalık dolayısıyla bütün parasını harcar. Altın erittiğini gören kötü bir işi için mahkemeye düşer ve davayı kaybettiği gibi, üstelik halkın diline de sakız olur.

Danyal (AS)'a göre; Rüyasında elinde bir kaç tane altın para tuttuğunu gören, bir işten dolayı canı sıkılır veya aleyhinde söylenen sözleri işitip üzülür. Elindeki altınların sayısı azsa ona göre uğrayacağı dert ve keder de az olur.

Ibn-i Sirin'e göre ; Rüyada elinde beş tane altın bulunduğunu gören halk arasında makbul olacak bir iş yapar. Elinde bir tek altın gören güzel bir eve sahip olur. Rüyada yanında sayıları çift olmak üzere yüzden veya binden fazla altın olduğunu gören (eşya tahmini) (muhamminlik=exsper) ilmini öğrenmiş olur. Rüyada birine bir altın verdiğini gören veya lirayı kaybettiğini gören bildiği şeyi unutur. Kirmani'ye göre (RA); Rüyasında bir altın bulduğunu gören çocuğu yüzünden bir musibete uğrar. Rüyada bir çok altın bulduğunu görmek ise bir çok zahmet ve sıkıntıya düşmek demektir.

Bir rivayete göre rüyada bir çok altın görmek kendisine bırakılan bir emanetle yorumlanır. Bir çok altını olup bunları başkalarına dağıttığını gören kendisinden alacaklı olanlara haklarını verir. Bir rivayete göre, rüyada altın para, Allah Tealanın emanetidir. Bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere saklayan, kendisine verilen sırrı saklar. Altın para bastığını gören, farzları yerine getirir ve halkın hakkini öder. Rüyasında yerden altın topladığını gören bir iş sahibi olur.

Cabir'ül-Mağribi'ye göre; Rüyada bir altın bulduğunu gören, kendisine bırakılan emanetten dolayı tanıklık yapmaya mecbur olur. Rüyasında eline bir altın geçtiğini gören bir çok kimseler vardır ki, ertesi gün bir altın kazanırlar ve rüyaları aynen çıkar. Rüyada üzerinde resim olan altın görmek dine aykırı bir yolda olduğuna işarettir.

Caferi Sadık'a göre ; Altınların sayısı beş ise, beş vakit namaza delalet eder. Rüyasında kendisine altın paralar verildiğini gören zulüm görür, kendisi verse zulüm eder. Bir kimseye bir kenarı ezik veya kesik altın vermek veya ondan böyle bir altını almak, o iki kişi arasında bir anlaşmazlık veya dava olacağına delalet eder. Rüyada toprakta altın bulup aldığını ve o altının elinde eridiğini gören, annesi tarafından kedere uğrar ama kısa bir zaman sonra o kederi geçer. Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini gören, zulümden kurtulur, ölünün altın verdiğini, fakat kendisinin almadığını görmek, zulme uğramaya delildir. Elinde bir çok altın olduğunu, fakat bunları muayene edince altın olmadıklarını görmek, hayal ettiği şeyin hakikat olmak üzere iken, olmayacağını anlamasına işarettir.

Es-Salimi'ye göre; Altın paraları bir kadının başında sıralanmış olarak görmek, kadın için ziynete yorumlanır. Delik yahut silik altınlar görmek vehim ve kederin azalmasına işarettir. Rüyada kişinin sahibi olduğu altın parayı kaybetmek namazını kılmakta kusur islediğine delalet eder. Büyük boyda altın görmek, emanet, saadet ve ilimle tabir olunur.

Halid-ül Isfahani'ye göre; Eğer altın paranın üzerinde Allah Teala’nın ismi varsa hayırdır. Resim varsa hiç bir zaman hayra yorulmaz. Bir başka rivayete göre de: Rüyada altın görmek kötü bir ise ve borca işaret eder. Bazı tabirciler, altın gam ve kederdir, dediler. Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır derler. Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar. Rüyada bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder. Rüyasında iki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.

Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur. Bir kimse rüyada altın külçesine rasgeldiğini görse kendisinden bir mal gider. Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse büyük bir lütfa ve makama nail olur.

Bazı tabirciler de Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, eşe, evlada, ilme, hidayete, altından yapıları süs eşyalarına yahut ziynete kıymetli elbiselerden baş örtüsü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile örülmüşleri, kadın, karı koca veya evlatlardan bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allahu Teala Hazretlerine yakınlıklarına fakat yaldızlanmış şeyi görmek ise dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye işaret eder demişlerdir.

Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlasa, saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder. Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına işaret eder. Bir başkasına altın vermek, şeref, şanının artacağına işaret eder. Rüyada altın saymak çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına işaret eder. Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.

Rüyada altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur. Rüyada bir yerde altınların yığılı olduğunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum eninde sonunda duyulacaktır. Altın ümit, iyi sıhat demektir.

Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata, altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına işaret eder. Vücudunun altından olduğunu görmek, felç olunacağına, iki gözünün altın olduğunu görmek, kör olmaya, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine, altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.