Rüyada asa (değnek) görmek ne anlama gelir

Rüyada asa (değnek) görmenin anlamı.

Bir kimsenin rüyasında asa görmesi; rüya sahibinin şerefli, kuvvetli, kudretli ve halka yardım eden birisi olduğuna yorumlanır.

Asanın kırıldığını görmek

Asanın kırıldığını gören kimsenin; eğer görevli ise görevine son verilir, tüccar ise iflas eder. Bunlardan biri değil ise o kimsenin çok şiddetli bir hastalığa tutulacağına ve bu hastalık sebebiyle de kuvvet ve kudretinin gideceğine yorumlanır. 

Asayı yere vurduğunu görmek

Asayı yere vurduğunu gören kimse; asayı vurduğu araziye veya o arazide bulunan ve ona el koyan kimseye galip gelir. Asa emre, yasağa, düşmana galip gelmeye, istek ve maksadına kavuşmaya delalet eder. Çünkü asa odundandır. Odun ise münafık bir adama delalet eder.

Asa ile bir başkasını dövdüğünü görmek

Bir kimsenin rüyasında asa ile bir başkasını dövdüğünü görmesi; o kimsenin, dövülen kimsenin aleyhinde çirkin sözler söyleyerek onun namusuna dil uzatacağına yorumlanır.

Asa ile taşa vurduğunu görmek

Bir kimsenin rüyasında asâ ile taşa vurduğunu ve taştan su aktığını görmesi; fakir ise zengin olacağına, zengin ise servetinin artacağına işaret eder. Bazen rüya sahibi zahmet çekmeden rızka erişir. 

Asaya dayandığını görmek

Bir kimsenin rüyasında asaya dayandığını görmesi; o kimsenin dileğinin gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında elinde uzun bir asa görmesi; o kimsenin muradına ereceğine delalet eder. Rüyada kısa asa görülmesi aksi ile yorumlanır. 

Konuşan asa görmek

Rüyada konuşan asa görülmesi; bol rızka ve kuvvete delalet eder.

İçi boş asa görmek

içi boş asa görülmesi; zarara uğramaya ve fakirleşmeye yorumlanır. Eğer asanın içi boş ve kendisi de ona dayanmış bulunuyorsa, o kimsenin malı gider. Ve onu halktan gizli tutar. Asanın kırıldığını gören kimse, vali ise vazifesinden alınır, eğer tacir ise, ticareti elinden gider.

Rüyada asaya dönüştüğünü görmek

Rüyada asaya dönüştüğünü gören kimse, kısa zamanda vefat eder.

Rüyada değnek üzerinde yürüdüğünü görmek

Rüyada bir değnek üzerinde yürüdüğünü gören kimse, gemiye biner. Eğer asa cirit değneği ise, yalnızlığa; eğer badem ağacından ise, rüya sahibinin gerek hayır ve gerekse şer olsun bulunduğu durumundan ayrılmaya, eğer şeftali ağacından olursa, bazen rüya sahibinin dininde münafık olduğuna delalet eder. Bazen de asa, yılana veya sihre delalet eder.

Üç çatallı asa görmek

Üç çatallı bir asa tutmak: Çok şerefli bir yüksek mevkie getirilmektir. Rüyada elinde asa olduğunu görmek, şerefli, kudretli, halka yardım eden birinden yardım talebinde bulunmaya işarettir...

Asa haline geldiğini görmek

Rüyada asa haline geldiğini görmek, ölüm ile tabir olunur. 

İbn-i Şîrîn demiştir ki: Rüyada değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek bir zata delâlet eder. Keza rüyada bir değneğe veya bastona dayandığını görmek, kadr ve kıymeti yüce bir şahsın himmetiyle murada ermeye işarettir. Elinde asanın yılan haline geldiğini görmek, dostun düşman olacağının işaretidir.

Kirmanî demiştir ki: Elindeki değneğin uzadığını gören muradına nail olur, kısaldığını gören de maksadına eremez. Bazı kere de asa görmek, imdat ve yardıma, maksadın hâsıl olacağına işarettir. Bakınız; Baston.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada asa, sapık bir dine sahip olan bir kimseye işaret eder. Bazen de, asa kendisine itimada edilen bir kimsedir. Bakınız; Baston.

Rüya tabirleri sözlüğü
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Benzer aramalar
Bu aramaya benzeyen diğer yorumlara göz atın.

Bilgi

Buna benzer başka bir arama bulunmuyor.