Rüyada ateş, kıvılcım görmek ne anlama gelir

Rüyada ateş, kıvılcım görmenin anlamı.

İmam Cafer Sadık: Ateş görmenin yirmi beş tabiri vardır: 1-Fitne 2-Silah 3-Fesat 4-Yorgunluk 5-Husumet 6-Çirkin sözler 7-İnsanların işine mani olmak 8-Hâkimin hışmı 9-Cezalandırma 10-Nifak 11-Çıkmaza girme 12-İlim ve hikmet 13-Hidayet yolu 

14-Musibet 15-Korku 16-Yanmak 17-Hizmet 18-Veba 19-Menenjit 20-Suçiçeği 21-İşlerin açılması 22-Erdem 23-Haram mal 24-Rızk 25-Menfaat.

Ateş parçaları yemek; yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize… "Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir."[65]

Ağzınızdan ateş çıktığını görmek; yalan ve iftiraya… Yanınızda tutuşturulmuş ateş olduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek; size hayır ulaşacağına… Büyük bir ateşte odunların yandığını görmek; o bölgede fitne ve savaş çıkacağına… İnsanların evlerinin kapısını ateşe vermek; düşmanınıza karşı zafer elde edeceğinize…

Işığı olmayan bir ateşin sizi yaktığını görmek; menenjit hastalığına yakalanacağınıza... Aynı ateşin ışık saçtığını görmek; sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığı evlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine...

Savaş meydanında ateş görmek; yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcül hastalıklar görüleceğine… Aynı ateşi pazarda görmek; pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna...

Bir denize ateş düştüğünü görmek; o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyup onlara zulmedeceğine... Bilinmeyen bir yerde ateş olduğunu görmek; dinsizliğe… Birinin elbisesine ateş düştüğünü görmek; o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına… Ateşin içinize düştüğünü görmek; sıkıntıya düşeceğinize işarettir.

Hz. Danyal (a.s): Ateşin canınızı yakmadığını görmek; murada yaklaşmak ve işteki zorluğun çözülmesi demektir.

Birinin sizi ateşe attığını ve ateşin sizi yaktığını görmek; bölgedeki söz sahibi birinin size zulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberle müjdeleneceğinize işarettir. "Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, dedik.”[66] Aynı rüyada ateşin sizi yakmadığını görmek; istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza…

Kor ateş görmek; ateşli bir hastalığa yakalanacağınıza… Ateşin vücudunuzu yaktığını görmek; yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza… Evin kapısına alevli bir ateş düştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını, ama kalbinde bir korku oluşmadığını görmek; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısında zayıf düşeceğinize…

Ateşin çevrenizi kuşattığını görmek; ateş miktarınca haram mal elde edeceğinize…  Aynı ateşin dumanla karışık olduğunu görmek; haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veya düşmanlıkla karşılaşacağınıza…

Allame Meclisî: Ateş görmek; zarara işarettir.

İbn-i Sîrîn: Ateş yakılan yer; herkesin gidip geldiği yere… Ateş yakılan yere gitmek ve orada size bir şey verildiğini görmek; verilen miktar kadar zillet ve rezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önce yaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza... Kıvılcım görmek; kötü bir söz işiteceğinize…

Kıvılcımların üzerinize sıçradığını görmek; şiddetli bir belaya veya aşka… Parlak bir ateş sayesinde yönünüzü bulduğunuzu görmek; zahit olacağınıza... Ateşin ışığının dimdik durduğunu görmek; bahtınızın oracıkta olduğuna...

Evinizin ateş kıvılcımlarıyla aydınlandığını görmek; iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine ve bahtınızın açılacağına… Bu kıvılcımları yok ettiğinizi görmek; aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonunun yargıya varacağına işarettir.

Kirmanî: İnsanlara alev topu attığınızı görmek; halk arasında düşmanlık çıkaracağına... Dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek; elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınız bir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseye acımayacağınıza… Başkasının evine ateş düştüğünü görmek; o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyle yüzleşeceğine… 

Ateşin elbisenizi yaktığını görmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürü üzüleceğinize… Herhangi bir yerde büyük bir ateş görmek; o yörede fitne ve savaş olacağına… Yanık bir şey görmek; kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza… Bir şehir, mahalle veyahut eve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerinin yükseldiğini görmek; o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgın hastalığının yayılacağına…

Ateşin bazı şeyleri yaktığını, bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak; o yörede savaş çıkacağına… Alevsiz ateş görmek; şiddetli hastalığa... Ateşle karışık duman görmek; işlerde endişe ve korkuya... Gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyi yaktığını görmek; yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkının başına geleceğine…

Alev saçan korkunç bir ateşin belirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek; o yöre halkı arasında tartışmaların baş göstereceğine… Yerin altından korkunç bir ateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek; o yöre halkının, Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine…

Ateşin bir yerden başka bir yere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek; menfaat elde edeceğinize, fakirseniz zenginleşeceğinize… Bir yere kıvılcım düştüğünü görmek; o bölgede savaş veya fitne çıkacağına… Aynı kıvılcımların oldukça büyük olduğunu görmek; o bölgeye ilahî azabın geleceğine…

"Üç kola ayrılmış, bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir."[67] İnsanların arasına kıvılcım düştüğünü görmek; bölge halkı arasında husumet çıkacağına… Bir yere ateş atmak veya ateşle oynamak; çok çirkin söze işarettir.

Cabir Mağribî: Elinizde parlak bir ateş olduğunu görmek; hükümet işinde görev yapacağınıza… Aynı ateşin dumanı olduğunu görmek; işinizden endişe edeceğinize… Aynı ateşin elinize girip kaybolduğunu görmek; işinizde haram mal elde edeceğinize… İnsanlara ateş verdiğinizi görmek; davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretini kazanacağınıza… Ateşte yemek pişirip yemek; güzel sözler işiteceğinize işarettir.

İsmail Eş'as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek; o yörede hüküm süren kimselerin kargaşa çıkararak kan akıtacaklarına...

Gökyüzünden gelen bir ateşin yere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek; ibadetlerin Allah katında kabul olduğuna… ["Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği yakıp (kül edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti, diyenlere de ki…"[68]]

Gökyüzünden ateşin geldiğini, ama kimseyi yakmadığını görmek; bir ilahî azabın yaklaştığına... ["Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz.”[69]

Büyük bir ateşin başında ısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza… Ateşin üzerine bir şeyler dökmek; dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza… Gökten ateşin düştüğünü ve çayırları yaktığını görmek; bölgede ani ölümlerin yayılacağına… Büyük bir ateşin minare veya kubbeyi yaktığını görmek; bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine… Yerden çıkan bir ateşin alev saçtığını görmek; bölgede gizli bir define olduğuna işarettir.

Çağdaş Ulema: Ateşin alev aldığını görmek; bir yakınınıza âşık olacağınıza… Ateşi aşırı dumanlı görmek; bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza… Bayırda ateş yakmak ya da görmek; gönlünüze göre bir dost edineceğinize… Ateşin etrafında dans etmek ya da başkalarını bu işi yaparken görmek; sevindirici bir haber alacağınıza…

Ateşe düşmek; büyük bir zarara uğrayacağınıza… Ateş kıskacı görmek; zor bir durumla karşılaşacağınıza… Soba veya ocakta ateş görmek; çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize… Soba veya ocaktaki ateşi söndürmek; ciddi bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

Rüya tabirleri sözlüğü
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Benzer aramalar
Bu aramaya benzeyen diğer yorumlara göz atın.

Bilgi

Buna benzer başka bir arama bulunmuyor.