Rüyada bal görmek ne anlama gelir

Rüyada bal görmenin anlamı.

Rüyada bal görmek, helal bir mala veya helal mirasa işarettir. Yine bal görmek; din ve iman şevkine, Kur?ân-ı Kerim okumaya ve güzel amellere delalet eder. Dünya ehli için bal görmek, zahmetsiz elde edilecek rızık ile tâbir olunur. Rüyada gökten bal yağdığını görmek, rüya sahibinin dindeki samimiyetine ve umumi bir berekete delalet eder. Rüyada bal sattığını görmek, uzaktan bir haber işiteceğine; Bal satın almak, kişinin mükafat alacağına delalet eder. Rüyada bir petekten bal yediğini görmek, kişinin sevdiği insanlara veya onlardan iyi bir haber alacağına delalet eder. Rüyada bal görmek; dindar insan için dinin özünü ve ruhunu anlamaya, salih amele, Dünya ehli için zahmetsiz kazanca ve külfetsiz ganimete, İnsanın eşiyle arasındaki muhabbete, İnsanlar tarafından kıskanılmaya, onlardan gelecek sıkıntıya, Süzülmüş ya da ateşte eritilmiş bal, itimat edilir bilgiye, İnsanı ilahi rızaya kavuşturacak hidayete, Doğumu yaklaşan çocuğa, şiddetten sonra feraha, zekatı verilerek temizlenmiş mala ya da zorlukla kazanılan mala, Bal yemek hastalığın geçmesine ya da sevdiği kimse ile ülfet ve ünsiyete, Kovandan bal çıkarmak zorlukla beraber hayırlı mala, Bal kabı, alim ve zengin bir kimseye, kap eğer balı bozacak türden ise malda meydana gelecek noksanlığa, Dağ ya da ormanda bal petekleri bulmak, miras ve ganimete, Bal yalamak evlenmeye, Balı ekmeğe katık yaparak yemek, ganimetten geçinmeye delalet eder. Rüyada bal yiyorsanız, bu hem zengin olacağınız hem de aşk hayatınızda şanslı olacağınıza işarettir.