Rüyada baş görmek ne anlama gelir

Rüyada baş görmenin anlamı.

Rüyada baş görmek, on iki şekilde tabir olunur:

1) Bir cemaatin reisi ve büyüğü, 2) Baba ile olan ilişkiler, 3) Anne ile olan ilişkiler, 4) İmam, önder, 5) Yüksek bir memuriyet, 6) Alim, 7) Mal ve maddi imkanlar, 8) Evlat sahibi olmak, 9) Erkek hizmetçi almak, 10)Kadın hizmetçi almak, 11) Yeni bir iş sahibi olmak, 12) İnsan için kolay bir geçim.

Rüyada elinde kesik bir baş oyduğunu görmek, büyük bir kişinin teveccühüne mazhar olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılacağına delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanının artmasına işarettir. Yine rüyada kişinin kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve zenginliğe delalet eder.

Rüyada kişinin boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Kişinin kendi başını kendi elinde görmesi, yücelik ve ululuğa delalet eder.

Rüyada başın büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetin artmasına, küçüldüğünü görmek de bunun zıddına işarettir.

Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktuğunu görmesi, kendisine faydası olmayacak adamlarla arkadaşlık edeceğine işarettir.

Rüyada kendi başı ile konuştuğunu görmek, hayıra, saadete ve nimete delalet eder. Rüyada baş görmek, riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere delalet eder. Yine rüyada bir kimsenin başını çiğ olarak yediğini görmek, devlet büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerlerden de kendisine gelecek mala işarettir.

Rüyada kişinin başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delalet eder.

Rüyada kişinin başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir. Rüyada süngü, mızrak veya değnek üzerinde baş görmek, şanı yüce bir öndere delalet eder.

Normalden büyük görülen baş ziyade şerefe, küçük baş naksanlığa, birden fazla başı olduğunu gören bekarsa evlenmeye, değilse düşmana galip gelmeye işaret eder.

Başın kesilmesi emekli olmaya, maddi olarak çalışma hayatından bağımsız bir yapıya geçeceğinize işaret eder.

Rüyada baş aşağı asılmak serzenişlerle dolu ömre delalet eder. Topluluk içinde başını öne eğmek bir günah işlemeye delalet eder.

Elinde bir ya da daha çok kesik adam başı olduğunu görmek bir konuda insanlara önderlik edeceğine.

Kendi başının kesildiğini ve onu yerden alıp götürdüğünü görmek reisliğin elinden alınmasına işaret eder.

Başın aslan başına dönmesi mülke; eşek, at. köpek vs. başına döndüğünü görmek meşakkate; kuş başına döndüğünü görmek fazla yolculuğa; koyun başı şekline dönüşmesi itaatkar biri olmaya ya da miktarı belirli mala; güçlü hayvanlardan birinin başına dönüştüğünü görmek durumunun güçlenmesine, zayıf olanlarınkine dönüşmesi işlerin gerilemesine işaret eder.

Baştaki yara hastalığa, ona sürülen koku ve yağ işin ve gayretin güzelliğine, Kendi başını eline almak borçlu ile anlaşmaya, kesilen başını tekrar yerine koymak şehadete delalet eder.

Başın kel olması zahmetle kazanılan ve kendisinde hayır olmayan mala, kel kadın başı görmek kıtlık seneye işaret eder.

Başın sargılı görülmesi nezle olmaya yahut şerden ırak durmaya delalet eder.

Rüyada görülen vücuttan ayrılmış gibi duran canlı baş, önemli bir kişinin akla hayale gelmeyen bir hareketi yüzünden her şeyin karışacağına işarettir.

Rüyada birisinin başını uçurmak, kişinin birisine yardım edecek demektir. Kendi başı uçurulan kişi de önemli bir kişiden yardım görür. Birisinin yardımıyla parasal sıkıntılarınızı gidereceğinize yorumlanır.