Rüyada fil görmek ne anlama gelir

Rüyada fil görmenin anlamı.

Dünyalığı ile mağrur, kaba yaradılışlı kimseye delalettir. Bir başka rivayete göre: Rüyada fil görmek hayra yorulur ve keyfinizin yerine geleceğini simgeler. Fil rüyası olumlu sayılır. filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya yahut vefata, onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal kazanca, file binmek ehli olan için memuriyete, çıplak file binmek evlenmeye, fil yabancı devlet reisine, haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete işarettir. Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli, usta bir kimseye delalet eder.

Bir file bindiğini gören kimse işinde büyük başarıya ulaşır. Hem para, hem itibar sahibi olacaksınız. İş ve özel hayatınızda her şeyi kontrol altına almayı da başaracaksınız. Kısmettir. Kişinin akıl erdiremediği şeyi yaparak zengin ve başarılı olmasıdır.

Ibn-i Sirin'e göre; rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören evlenir. Gündüz bindiğini gören karisini boşar veya hizmetçisini kovar. Bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, file binmek, iyiye işarettir. Bir fili yüklediğini gören büyük bir ise geçer. Bir filin ayağı ile başına basarak, kendisini öldürdüğünü gören bir musibete uğrar. İki başlı bir file binmiş olduğunu gören, çalıştığı isten çıkarak başka bir işe girer.

 Kirmanî'ye göre; rüyada fil görmek devlet büyüğü ile file binmek mevki ile derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları mal ve menfaat ile ve nimet ile yorumlanır. Savaş sırasında bir file binmiş olduğunu gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanını ortadan kaldırır. Filden düştüğünü gören, bela ve musibete uğrar.

Cabir'ül-Magrîbî'ye göre; rüyada gezmek için çıplak file bindiğini gören, bir kadınla evlenir. Bir filin bir mahalleden başka bir yere gittiğini görmek, o memlekette hükümetin değişeceğine işarettir. Bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmek hükümet reisinin rüya sahibine kötülük edeceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre; rüyada file bindiğini gören, doğruluktan ayrılmıştır. Bir rivayete göre file binmek, kötü ün yapmaktır. Bazı yorumculara göre; rüyada file binmek veya fil görmek ke-derdir. Çünkü filin eti yenmediği gibi sütü de içilmez. Üzerinde davul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine doğru geldiğini ve ona bindiğini gören, büyük bir mevkie ulaşır, iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek, iki büyük devlet adamının birbiriyle çatışmasına delalet eder. Filin kendisi ile konuştuğunu görmek, büyük bir kişi ile konuşacağına işarettir.

Cafer'i Sadik'a göre; Rüyada fil görmek, yedi şekilde tabir olunur Devlet başkanı, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gaddar kişi, savaş, düşmanlık, zulüm.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, devlet başkanlığına yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer. Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanı tarafından bir afet ve bela erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.

Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, hanımını boşar. Eyeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkıyat ettiğini gören kimse, iri yan bir kimsenin kızıyla evlenir. Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler. Bazı tabirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanıdır, dediler.

Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa, onun pisliğinden gördüğü miktarca gören kimse malla zenginleşir. Fil, Salih millete, âlimlere ve insanların şereflilerine de işaret eder. Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, işaret eder. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve mali ziyana uğrar.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Medine'den başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işaret eder. Eğer fili Medin’i Münevvere’ de görse, nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye işaret eder. Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak İstediğini görse, hastalığa işaret eder.

Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine işaret eder. Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahibine arız olacak sıkıntıya ve ondan kurtulmaya işaret eder. Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra işaret etmez. Filin söylediğini gören kimse, devlet başkanından büyük bir hayra erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, zarar eder. Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zarar erişir. 

Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine işaret eder. Rüyada bir savaşta file bindiğini gören kimse, ölür. Fil eti yediğini gören kimse, mala erişir. Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir. Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gider.

Bir fili öldürdüğünü gören kimse bir kişiye zulmeder. Bir kimse rüyada birtakım insanların fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savaşta iseler onların mağlup olmalarına işaret eder. Fil rüyası olumlu sayılır. Üstünde yeşil örtü örtülü gören, havadan para alır.

Hastalıklı ve zayıf  file binerek ona eziyet etmek zulüm ve yalana isaret eder.