Rüya Yorumlamak Günah Mıdır?

Rüya Yorumlamak Günah Mıdır?

İslam'da geçmiş zamanlarda peygamberlerin rüyaları yorumlanmış ve peygamberlerde bazı rüyaları yorumlamışlardır. Rüyaların anlatılması için rüyanın iyi olması gerekir, İslam'a göre kötü rüyaları anlatmak doğru değildir. Rüya yorumlama, İslam’da günah olarak görülmemiştir fakat sadece iyi rüyaların anlatılması, rüyaların doğru kişilere anlatılması, herkese anlatılmaması ve rüyaların hayra yorulması tavsiye edilmiştir.

Peygamberlerin Rüyalarının Yorumlanması

İslam tarihi boyunca peygamberlerin hayatların rüya yorumlama hadiseleri vuku bulmuştur ve bu hadiseler, Kur'an da ayetlerle, hadis kaynaklarıyla aktarılmıştır. Hz. Yusuf (a.s.)'ın peygamber olacağını müjdeleyen rüya Hz. Yakub (a.s.) tatrafından yorumlanmış ve aradan geçen uzun yıllar sonucunda doğruluğu yaşanmıştır. Yine aynı şekilde Hz. Yusuf(a.s.)'ın yorumladığı rüyanın doğruluğu ise 14 sene boyunca yaşanan dönemden sonra tam olarak kanıtlanmıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in de gördüğü rüyalarda yaşanan olaylar vuku bulmuş ve bu rüyalar peygamberin mucizeleri arasında gösterilmiştir. Bedir Gavzesi ve Mekke'nin Fethi öncesinde gördüğü rüyalar savaşla ilgili bilgi sahibi olmasına yardımcı olmuştur.

İslam Kültüründe Rüya Yorumlamanın Yeri

İslam kültüründe rüya yorumlama sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır. Rüyaların çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Bazı rüyaların kişiler için birer müjdeleyici, bazı rüyaların ise o kişiye verilmiş bir ikaz olduğu bilinir. Rüya yorumlama İslam’da günah sayılmamış, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de rüyalar ve tabirleri ile ilgili bilgilerden bahsedilmiştir. Bazı hadis-i şeriflerde; en güzel rüyaların seher vakti görüleceğinden, güzel rüyaların rahmani, karışık- kötü rüyaların ise şeytani olduğu bilgileri yer almıştır.

Rüya yorumlamak, bir ilim meselesidir. Her insanın rüya tabiri yapması mümkün değildir. Günümüzde ise rüya tabiri ilmini bilen kişi sayısı çok nadirdir. Rüyaların yorumlanması istenecek ise, güzel rüyaların seçilerek anlatılması ve salih kimselere ve bu konuda ilmi bilgiye sahip olduğu düşünülen kişilere anlatılması doğru olandır. Çünkü salih kişiler, rüya yorumlamayı bilmese bile rüyaları hayra yoracak ve o rüya yorumundan zarar gelmeyecektir. Kesinlikle, karmaşık ve kötü rüyaların anlatılması, İslam’da tasvip edilmemektedir.

Rüya yorumlama, ne kadar insanlar tarafından merak edilen, geleceğe dair bilgiler elde edilmeye çalışılan meseleler olsa da rüya, sadece rüya olarak kalmalı, yapılan rüya yorumu ile hayatı şekillendirmek, yorumu dayalı olarak bir hayat sürmek ve o rüya yorumunun gerçekleşmesini beklemek doğru değildir.