Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir

Rüyada ağaç görmenin anlamı.

1. Rüyada ağaç görmek

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Bu nedenle görülen ağacın cinsine göre rüyalar da değişik anlamlar taşırlar.

Rüyada meyvesi olmayan, kokulu ağaçları görmek, rüyayı gören kişinin; iyilik sahiplerine, hoşgörülü ve yardımsever insanlara nankörlük yapacağına delalettir. Rüyada portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, kişinin iç ve dış güzelliğine, ilim ve irfana verdiği öneme işarettir.

Rüyada görülen ağaçlar, kadınlara ve değişik özelliklerdeki çeşitli erkeklere delalet eder. Rüyada bilinmeyen bir ağaç görmek, kişinin endişe ve şiddet dolu günler geçireceğine; agresif davranışlar sergileyeceğine işarettir.

Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek ve onlara uzanamadığını görmek kişinin eline mal geçmeceğine ancak meyveleri ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delalet eder.

Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi, bilgili ve önemli bir insanla karşılaşıp, onun ilim ve irfanından faydalanır. Bu tarz bir rüya gören kişi bekar ise onun evleneceğine işarettir.

Rüyada görülen ağacın dalları kardeşlere, evlada ve akrabalara işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, o kişinin akraba ve dostlarının çoğalacağına işarettir.

Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek; şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa delalet eder. Rüyada diktiği ağaçların büyüdüğüne, serpildiğine tanık olan kişi yetiştirdiği çocuklarından razı olur. Rüyada diktiği ağacın gölgesinde dinlenen insanlar gören kişinin yaptığı bütün maddi manevi yatırımlar güzel bir nihayete kavuşur. 

Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli bir ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delalet eder. Rüyada kişinin ağaçların üzerinde yattığını görmesi, o kişinin fazlaca çocuk sahibi olacağı ile tabir olunur.

Genel anlamda rüyada ağaç görmek farkedildiği üzere 4 farklı şekilde tabir olunur: 1) Kişinin maddi açıdan ferahlama yaşayacağına, 2) Berekete, 3) Mutluluğa, 4) Bol ve geniş rızka.

Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, kişinin birtakım insanlarla kar getirecek işlere imza atacağına işarettir. Rüyada görülen hurma ağacı şu şekilde tabir olunur: 1) Hayırlı bir eş, 2) Güzel bir ev, 3) Geniş bir mülk, 4) Mal ve evlat , 5) Bilgili olmak.

Rüyada elma ağacı görmek, hayra delalet eder. Rüyada şeftali ağacı görmek, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren bir adamın varlığına delalet eder. Rüyada üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve hoşgörü sahibi birine işarettir. Rüyada muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi bir adamın varlığına delalet eder.

Rüyada zeytin ağacı aldığını görmek, hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir ağaçtır. 

Rüyada heybetli bir ağacın gölgesinde dinlendiğini gören kişi emeklerinin hayrını görür ya kendi yaptıklarının sonuçlarının ya da kendinden başka güçlü birinin koruması altında istirahate, inzivaya çekilir, etrafınca da düşünülen odur ki bu huzuru ve refahı haketmiştir.

Rüyada cılız ve gölgesiyle sizi korumadığını düşündüğünüz bir ağacın gölgesinde dinlendiğinizi görüyorsanız bu durum yaptıklarınızdan pişman olduğunuzun veya bazı güzellikleri haketmediğinizi düşündüğünüzü gösterir.

Rüyada bir mekanda, bu evinizin bahçesi olabilir veya tanıdığınız bildiğiniz bir yer, daha önce orda olmadığından emin olduğunuz ağaçlar bittiğini görmek yaşamınıza veya ailenize yeni birilerinin girip orda kökleneceğine delalet eder. Eğer bu ağaçların varlığı sizi huzursuz etmiyorsa bilin ki hayatınıza giren kişiler size şu anda ne şekilde görünürse görünsünler hayır getirecek demektir lakin bu yeni ve tanımadık ağaçlar kalbinizde bir ağırlık yapıyorsa o zaman hayatınıza girecek ve hayatınızda yer edecek bu kişiler sizin huzurunuzu uzun vadeli bozacak demektir.

2. Rüyada ağaç görmek

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da değişik anlamlar taşırlar.

Meyve değ il de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye işaret eder.

Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.

Ağaçlar, kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitli erkeklere de işaret eder. Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir.

Rüyada üzerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeye, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete işaret eder.

Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka işaret eder.

Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zatın maiyetine girmeye işaret eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekar ise evleneceğine işarettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:

- Ağacın dalları kardeşlere, evlada ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına işarettir..

Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa işaret eder.

Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye işaret eder.

Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı.

Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tâbir olunur. Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya işaret eder.

Sayıları bilinen ağaçları görmek, helâlinden rızık isteyen adamlara işarettir.

Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allahın ondan razı olmasına işaret eder. Bu rüyayı kâfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir..

Cenâb-ı Hakkı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tuba ağacına işaret eder..

Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka işaret eder. Ağaç görmek birçok veçhile tâbir olunur:

Dükkanlara,

Berekete,
Hizmetçilere,
Bol ve geniş rızka..

Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlâsa ve salâha işaret eder.
Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, büyüme gelişme halinde görmek, sevinç zevk ve sefaya işaret eder.