Rüyada at görmek ne anlama gelir

Rüyada at görmenin anlamı.

Rüyada at görmek makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Rüyada kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır.

Rüyada güzel ve güçlü bir at güzel bir evin işaretidir. Rüyada beyaz at görmek düşmana galip gelmeye, siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa delalet eder. Rüyada bekar adamın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işaret eder.

Rüyada beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak görmek neşeli, dindar kadına delalet eder. Rüyada birçok ata sahip olan kişi meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

Rüyada ata binen kimsenin gerçek hayatta hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna işaret eder. Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmenin işaretidir.

Rüyada melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Rüyasında çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Rüya siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar.

Rüyasında kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Rüyada bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. ( Ayrıca Bakınız; Beygir.)

Rüyada asil duran ve etkileyici bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. Rüyada ölü at zarara ve yakın zamanda ölümün habercisidir.

Bir yere ağlı at mevkiinin değişmemesine işaret eder. Rüyada at satmak kavgaya ve bu kavgadan doğacak ziyana işaret eder. Rüyada At dövmek hapse girileceğine ve hapse girecek olanın da kısa da uzun da olmayan bir süre hapiste kalacağına işaret eder.

Rüyada suda yüzen ya da duran at etraflıca ve alengirli birdedikoduya işarettir.Bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir.

At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir. Atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder. Rüyada koşan at görmek çoğu zaman muradınıza ereceksiniz şeklinde yorumlanır. Tabirciler atın rengine göre rüyaları yorumlarlar. Yağız yani siyah at büyüklük ve maldır.

Kirmani'ye göre: doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlalığına, doru taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada al at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir.

Rüyasında al ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eğer bindiği dişi tay ise hastalıklı ve hazın tabiatlı bir kadınla evlenir. Kır at hayır ve berekettir.

Eğer bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Ablak yani demiri kır renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kır renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

Demiri kir ve alnı akıtmalı bir hayvanın üzerine binmek istediğini görmek, Büyük bir kimsenin islerine karışacağına, demiri kir bir atı olup bunu başka bir renge boyadığını görmek hayra delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz'e göre: demiri kir at ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha aşağı tabir olunur. Çünkü kıymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsızdır. Demiri kir ata binmiş olduğunu gören her işinde zorluğa uğrar.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için, şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.

Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına delalet eder. Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı islerin peşinden koşmaya Rüyada koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder. Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibarı, mevkiisi yükselir.

Rüyada kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir. Rüyada huysuz ve azgın ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalancı bir kimse ile ilişki kurmasına ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder.

Rüyada eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği işlerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder. Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Rüyada ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

Rüyada attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Rüyada erkek at iktidar ve gücün işaretidir. R

üyada dişi at görmek ise, şerefli bir kadındır. Rüyada bir kısrağa bindiğini veya bir kısrağı satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder. Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur.

Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asil bir kadınla evlenir.Asil olan asil olmayana nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder.

Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir.

Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkur at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa. Rüyada kısrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.

Rüyada tekrar binmek niyetiyle bir işi için atından indiğini ve atının eyerinin de yanında olduğunu gören kimse ise hanımının hayızlı oluşu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder. Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkur attan indiğini gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadını daha nikah eder.

Yahut ikinci atın kıymeti nispetince bir cariye alır. Eğer kısraktan indiği zaman nefret ederek arkasını dönüp yürüse yahut indiği zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder.Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder.

Rüyada alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır. Rüyada beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadındır, bu rüyayı gören kişi dindar bir kadınla evlenir evli ise dindar bir kadından yardım görür.

Bir kimse eyersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görse, ahlaksız bir kadınla evlenir. Yahut sebatı olmayan bir işi üzerine alır. Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazlığı siyahlığına galip at, velayete delalet eder.

Hayvanların siyahi izzet ve şereftir. Rüyada da siyah at görmek izzetli ve şerefli bir yaşam geçireceğinizin işaretidir. Kendisi sarı, yelesi ve kuyruğu kızıl olanı, matem veya gelin için toplanmış bir takım kadınlara delalet eder.

Bazen de bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder. Rüyasında bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur.

Rüyada görülen atın güçlü olanı bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. Rüyada at görmek yeni işe başlayacak kişiler için yeni bir ortaklığın göstergesidir. Rüyada bir kimse kendi yanında veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatına delalet eder.

Rüyada yarış atına binmek ve ata binmeye de layık bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavaş yavaş yürüdüğünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

Eğer bindiği at siyah olursa, o kimsenin kıymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanatı şiddetli ve kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur. Bindiği atin rengi alacalı olsa o kimsenin boş işlerle uğraşma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi olur.

Katı ve sert başlı olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Rüyada yürütülmek istendiği zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delalet eder.

Rüyada atın altının ve kuyruğunun beyazlığı, saltanatın şereflisidir yani iş hayatınızda ev hanenizde ya da söz sahibi olduğunuz her hangi bir yerde şerefli ve haysiyetli kararlar alacaksınız demektir.Atın izansızı ve hareketinin azlığı, sultan için harbe ve elinde bulunan şeyin azlığına ve düşmanının ona zafer bulmasına delalet eder.

Atın kuyruğunun kıllarının çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasının çokluğuna delalet eder. Atin kuyruğunun kesildiğini gören kimse, ölür ve kendisinden sonra geriye bir şeyi kalmayarak ismi unutulur.

Rüyada atın kuyruğu kökünden kesilmiş olursa evlat ve akrabaları kendisinden önce ölür. Rüyasında kişi atının kendisiyle çekiştiğini görse, tebaasindan birisinin sultana karsı çıkması ve isyan etmesine delalet eder yani çalışanlarınızdan biri ya da aile halkında biri sözlerinize karşı çıkar sizi dinlemez.

Eğer rüyayı gören tüccar ise, ortağı ona isyan eder. Ve onun aleyhinde bulunur. Atın sıçraması, bir hususta meyletmeye, bir tarafı tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulaşmaya delalet eder. Bir atı sevk ettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur.

Rüyada atın kendi sürüsüyle birlikte bir yerde özgürce hareket ettiğini gördüyseniz eğer bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Rüyada ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delalet eder. Bazen de ata binmek, bir yolculuğa çıkılacağına işarettir. Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delalet eder.

Rüyada at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delalet eder. Rüyada attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alametidir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselineceğine delalet eder. Rüyada atın kişinin kendisini ısırdığını görmek, güç ve kuvvet sahibi olmaya delalet eder.