Rüyada ay görmek ne anlama gelir

Rüyada ay görmenin anlamı.

Rüyada ay görmek, lider ruhlu ve toplum adına önemli olan bir insanın varlığına delalet eder. Rüyada ay bedir halinde görülürse, bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte çoğaldığını görmek ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delalet eder. Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tabir olunur.

Rüyada ay görmek şöyle tabir olunur: 1) Mülk sahibi olmak, 2) Devlet adına önemli işler yapılacağına, 3) Güzel ve hoşgörülü eşe, 4) Hayırlı evlat sahibi olmaya, 5) Anne ve baba ile iyi ilişkiler kurmaya, 6) Hayır sahibi bir kişiden gelecek menfaat. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, bu kişinin hayırlı bir erkek evlatları olacağına delalet eder.

Rüyada ayın nurunun kişinin evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir kişi tarafından verilecek mükafata delalet eder. Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delalet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer şekilde görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülata uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir. Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, kişinin anne ve babanın rızasına delalet eder.

Hristiyan bir kadının rüyasında ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, kişinin devlet büyükleri ve şerefli insanların yanında söz sahibi olacağına işarettir. Rüyada gökteki ay adaletli yöneticiye, büyük alime, hayırlı oğlan çocuğuna işaret eder. Rüyada ayı kucaklamak kadın ve erkek için güzel simalı biriyle evlenmeye delalet eder.

Rüyada ayı puslu görmek yaşıtı olmayan biriyle evlenmeye işaret eder. Rüyada ayın kendi evinde doğması kadın için erkek çocuğunun habercisidir. Rüyada ayın güneşten büyük görünmesi başbakanın devlet başkanına üstün geleceğinin habercisidir. Rüyada ayın bulutlar içinde kaybolması arzu edilen şeyin zamanının geçmesine işaret eder. Rüyada ayın doğurması, arzu edilen şeyin kolay elde edilmesine ve mutluluğun iki kat olacağına işaret eder. Ayı eline almak veya böyle görmek evlenmeye ve bu evliliğin sonunun çok güzel olacağına işaret eder.

Rüyada ayın bir yeri veya evi aydınlatması devletten gelecek iyiliğe işarettir. Rüyada ay ışığında yürümek anne şefkatine ve anne şefkatine duyulan özleme işaret eder. Rüyada aya bakıp onun üzerinde kendi yüzünü görmek hasta için vefata, değilse erkek çocuğun habercisidir. Rüyada ayın güneşe dönüşmesi baba tarafından mirasa ya da yardımın geleceğinin habercisidir. Rüyada dolunay devlet büyüğünün azledilmesine, yönetimde bulunan kişinin sonunun geldiğine delalet eder. Rüyada ay ve güneşe secde etmek şerli bir işte yöneticinin yardımında olmaya işaret eder.

Rüyada ay ve güneşin kişinin kendisine secde etmesi ana-babanın ondan hoşnutluğuna delalet eder. Ayın karanlık görünmesi ve koyu bir bulut içine girmesi yönetimden gelecek kötülüğün habercisidir. Rüyada ayın parçalanması ya da ikiye bölünmesi hükümetin dağılmasına ya da üst düzey bir yöneticinin vefatının habercisidir. Rüyada ayışığı gizlenen şeylerin duyulmasına; Hilal eşin hamile kalmasına, yöneticiye, kumandana, ansızın meydana gelecek hayra, asi kimse için tövbe etmeye işaret eder. Ayın hilal biçiminde görünmesi hacca, hilalin doğup ardından hemen batması arzu ve isteklerin sonuçlanacağının göstergesidir. Hilal bazen savaş ve şiddete, Dolunay güzel ahlaklı insana, Ayı yükselirken görmek makam ve mertebece yükseleceğinize delalet eder.

Rüyada ayın çok güzel olduğu bir gecede huzurlu bir şekilde ayı izlemek iş hayatında meydana gelecek bazı değişiklikler, kazançlı çıkmanıza neden olacak demektir. Rüyada ayı tek başınıza değil de biriyle birlikte izlediğinizi görmek aşk hayatınızda gelişmeler olacağının habercisidir. Rüyada ayın yerde olması, rüyayı görenin annesinin vefat edeceğine; ayın bulutla kaplı olması, gözde bir hastalığa veya sevgiliden ayrılmaya işarettir.

Rüyada kararmış ayı aydınlığa çektiğinizi görmek iş hayatında meydana gelecek ciddi değişiklikler sayesinde kazançlı çıkacağınıza, terfi edeceğinize makam veya ofis değiştireceğinize işaret eder. Rüyada aya kanca takıp onu yere çektiğinizi görmek, kişinin bütün istediklerine kavuşacağına, maddi ve manevi bakımdan rahatı, huzura kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada ayı olduğundan farklı görmek devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Rüyasında ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur.

Rüyada ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır. Rüyada kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkie erişeceğine işarettir. Rüyada ayı karanlık veya gök yüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı işlerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder.

Ibn-i Sirin'e göre; Ayı tam yuvarlak (Bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır. Ayın iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birleştiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. Bazen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir.

Cabirül Magribi'ye göre; Ayı yanında veya elinde gören adam evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır. Eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir sınıftandır. Ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder. Ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir. Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayın hilal olarak doğduğunu veya yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gök yüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder.

Cafer-i Sadik'a göre; Rüyada ay görmek on iki şekilde yorumlanır : Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, baba, anne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülüş sekline göre bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır. Ibni Fudale'a göre; Ay bazen erkek evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir. O ayın yavaş, yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. Rüyada ayı güneşle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ay görmek, adaletli bir devlet başkanına veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlan çocuğuna ya da, yalancı bir adama işaret eder. Ayın ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir. Rüyada ayın kaybolduğunu görmek rüya sahibinin hayır ve şerden istediği şeyin neticeye varmasına işaret eder. Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Ayın karardığını gören kimse, eğer devlet başkanı ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine işaret eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görmek rüya sahibinin babası veya eşi tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına işaret eder. Hasta olan veya deniz yolculuğunda bulunan kimse için ay görmek, helak olmaya işaret eder. Zengin bir kimse, rüyada ayın bulutla örtüldüğünü görse, servetini kaybeder.

Bir kadın rüyada, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadının erkek bir çocuk arzu ettiğine, fakat bu arzusuna kavuşamayacağına, ancak eğer kadın hamile ise, kız çocuk doğuracağına işaret eder. Güneş ve aya secde ettiğini görmek, rüya sahibinin büyük bir günah islemesine işaret eder. Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar. Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nispet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Bazen rüyada ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya işaret eder. Bazen de ay görmek kumara ve bahse girerek oynanan oyuna işaret eder. Ayın yarıldığını ve iki parça olduğunu görmek bir alametin çıkmasına işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı on beş günlük görmek, rüya sahibinin halinin güzelleşmesine işaret eder. Rüyada ayın size ışık sağladığınızı ve yolunuzu aydınlattığını gördüyseniz iş hayatında gerçekleşecek olan birtakım değişiklikler, başarı elde etmenize neden olacak. 

Aşk hayatınızda da gelişmeler olacak demektir. Rüyada ayın gece yürüyüşünde sizinle birlikte gelerek yolunuzu aydınlattığını görmek, sevdiğiniz kişiye olan sevginizin daha çok artacağını, başarılı olmaya, çocuk sahibi olmaya işarettir.